ทำไมผมใส่ Model พวกที่ไม่ใช่ anime ทำไมถึงใส่ได้อะครับแต่พอเอา model ของ anime ทั้งหมดมาลองก็ไม่ได้อะครับมันบอก ว่า error แล้วตัวมันก็เปลี่ยนเป็น บล๊อกสี่เหลี่ยม สีเขียวสลับดำอะครับ HELP ME