1.จะทำยังไงให้ฐานของ zerg อยู่ในปุ่มเลขเดียวกันครับ
2.pool คืออะไรครับ
ขอบคุณครับ