วิธีการคำนวณดาเมกแบบโปรแกรมนี้มีวิธีการอย่างไรครับ