เนื่องจากว่ามีการปรับปรุงระบบในส่วนของเติมเงินในระบบ


1-2 Call จึงทำให้ไม่สามารถ เติมเงินได้ในเวลาดังกล่าว แต่สำหรับ บัตร @cash ยังสามารถเติม ได้ตามปรกตินะค่ะจึงเรียนมาเพื่อทราบ