ทาง Asiasoft ขอแจ้งปิดระบบ @Cash วันที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 06:00 - 09:00 น. (ช่วงเช้า GMT+7) จึงทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บัตร @cash เติมเข้าเกมของ partner ได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะ