ประกาศ !! ปรับปรุงเซิฟเวอร์ในวันที่ 26 กันยายน 2556

ตั้งแต่เวลา 7.00น. - 9.00น.

โดยจะมีผลกระทบในบางเซิฟเวอร์ดังต่อไปนี้

TOURNAMENT
@cafe
TEAMMODE
1-1 AP MODE
1-1 APEM Mode

รบกวนหลีกเลี่ยงการเล่นใน Channel เหล่านี้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณค่ะ