เนื่องจากว่ามีการปรับปรุงระบบในส่วนของเติมเงินในระบบ


1-2 Call จึงทำให้ไม่สามารถ เติมเงินได้ในเวลาดังกล่าว


แต่สำหรับ บัตร @cash ยังสามารถเติม ได้ตามปรกตินะครับ


จึงเรียนมาเพื่อทราบ


Best Regards,


Thaicybergames.com