เนื่องจากว่ามีการปรับปรุงระบบในส่วนของเติมเงินในระบบ

1-2 Call จึงทำให้ไม่สามารถ เติมเงินได้ในเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Best Regards,

Thaicybergames.com