Diablo III In-Game Errors

ERROR CODE ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเกม
เราจะรวบรวมอาการผิดปกติที่เจอภายในเกมส์ทั้งหมดที่ผู้เล่นพบเจอใน DiabloIII
ที่อาจเกินขึ้นใน เซิฟเวอร์ ต่างๆกรุณาตรวจสอบปัญหาจากกระทู้นี้เป็นหลักปัญหาเหล่านี้
ทางทีมงาน Blizzard จะมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ


ERROR CODE ERROR TEXT SOLUTION
1 There was an issue with the service. Please try again. ปัญหานี้มักมีสาเหตุจากซอฟต์แวร์ที่มีการควบคุมโดยผู้ปกครองซึ่งป้องกันไม่ให้เกมเกิดการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตให้ทำการ Uninstall ซอฟแวร์ดังกล่าวและเข้าเกมอีกครั้ง
12 This Battle.net account does not have a Diablo III license attached to it. ปัญหานี้จะเกิดขึ้นเมื่อเลือกเซิฟเวอร์ไม่ถูกต้องกับพื้นที่ให้ทำตามขึ้นตอนดังนี้เข้าเกมไปที่หน้าจอเข้าสู่ระบบ > Options > Accout > Select Correct Region เลือกเซิฟเวอร์ ที่ถูกต้องในพื้นที่ของท่านหากยังพบข้อผิดพลาด ให้ท่านตั้งรหัสผ่านของท่านใหม่หากยังไม่ได้อีก โปรดติดต่อ Battle.net ในส่วนของ Support
33 Battle.net is down for maintenance. Please try again later. ปัญหานี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อ เซิฟเวอร์ให้บริการล้ม โปรดลองใหม่ในภายหลัง
37 The servers are busy at this time. Please try again later. or There is a temporary outage of the Battle.net Service. Please try again later ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อเซิฟเวอร์ ทำงานหนักหรือให้บริการเต็มอัตราแนะนำให้รอ 5 - 10 นาทีและเข้าสู่ระบบใหม่ อาจใช้เวลาและความพยายามท่านจะประสบความสำเร็จในการเชื่อมต่อ
75 There is a temporary outage of the Battle.net Service. Please try again later. ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อเซิฟเวอร์ ทำงานหนักหรือให้บริการเต็มอัตราแนะนำให้รอ 5 - 10 นาทีและเข้าสู่ระบบใหม่ อาจใช้เวลาและความพยายามท่านจะประสบความสำเร็จในการเชื่อมต่อ
108 Error 108 occurred. Unable to open installer tome2.mpqe. --
3001 Unable to connect to the service or the connection was interrupted สำหรับปัญหานี้ท่านไม่สามารถแก้ได้ เพราะเป็นที่ระบบข้อง Blizzard ทีมพัฒนาระบบของ Blizzard กำลังแก้ไขปัญหานี้
3003 Unable to connect to the service or connection was interrupted สำหรับปัญหานี้ทางทีมงานได้ทำการแก้ไข้แล้ว
3005 -- ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีคนพยายาม Login ซ้อนผู้เล่นทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้น
3006 The request has timed out. --
3007 -- --
3008 -- สำหรับปัญหา 3008 เมื่อท่านประสบปัญหาดังกล่าวให้ท่านเช็คดีในฟอรั่มว่ามีใครเป็นเหมือนท่านหรือไม่ หากมี ก็มีโอกาศที่จะเป็นความผิดพลาดของเซิฟเวอร์ ให้ท่านอดทนรอทาง Blizzard แก้ไขปรับปรุงเซิฟเวอร์โดยเร็วที่สุด
3014 -- หากคุณมีส่วนร่วมใน DiabloIII Beta ขอแนะนำให้ท่านลบไฟล์ที่ติดตั้งทุกอย่างที่เกี่ยวกับ DiabloIII Beta ออกให้หมด และให้แน่ใจว่า C:\ProgamFiles\DiabloIII Betaถูกลบออกไป และทำการติดตั้่งตัวเต็ม คลิกเพื่อโหลด
3021 -- ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดนี้ เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบในฟอรั่มของ DiabloIIIว่ามีผู้เล่นอื่นกำลังประสบปัญหาหรือไม่ ถ้ามีก็มีโอกาศที่จะเป็นความผิดพลาดของเซิฟเวอร์ให้ท่านอดทนรอทาง Blizzard แก้ไขปรับปรุงเซิฟเวอร์โดยเร็วที่สุด
5012 -- สำหรับปัญหานี้ ทางทีมงานกำลังเร่งแก้ไขอยู่
14009 -- เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ให้ลบโฟลเดอร์แคชตามที่อธิบายด้านล่างWindows 7C:\ProgramData\Blizzard Entertainment\Battle.netC:\ProgramData\Blizzard Entertainment\Blizzard Entertainment\Battle.netWindows XPC:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Battle.netC:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Blizzard Entertainment\Battle.net
300008 The request timed out. Please try again. การเชื่อมต่อผิดพลาด โปรด Login ใหม่อีกครั้ง
315300 -- ปัญหานี้เกิดจาก ท่านใส่รหัสหรือยูสเซอร์ที่ใช้ Login Battle.net ไม่ถูกต้อง หากท่านมั่นใจว่าถูกและยังเกิดปัญหานี้ ให้ท่านเข้าไปเปลียน Password ใน Battle.net
316704 -- ปัญหานี้จะมีอาการคล้ายๆ กับ Error3007
317002 Unable to find all of the appropriate game configurations to create or join games. ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้ว
395000 -- ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดนี้ เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบในฟอรั่มของ DiabloIIIว่ามีผู้เล่นอื่นกำลังประสบปัญหาหรือไม่ ถ้ามีก็มีโอกาศที่จะเป็นความผิดพลาดของเซิฟเวอร์ให้ท่านอดทนรอทาง Blizzard แก้ไขปรับปรุงเซิฟเวอร์โดยเร็วที่สุด
395002 There was an error loading the hero. Please try again. เมื่อท่านได้รับข้อผิดพลาดในการเลือก Hero ให้ท่านทำการออกจากเกมและเข้าระบบใหม่ระบบจะรีเฟรชหน้าจอของ Hero ให้และช่วยให้คุณสามารถเลือก Hero ได้ทุกตัว
395003 There was an error loading the hero. Please try again. เมื่อท่านได้รับข้อผิดพลาดในการเลือก Hero ให้ท่านทำการออกจากเกมและเข้าระบบใหม่ระบบจะรีเฟรชหน้าจอของ Hero ให้และช่วยให้คุณสามารถเลือก Hero ได้ทุกตัว