วิธีการ Add Games เข้าสู้ ID Battle.net
ให้ท่านเข้า browser อะไรก็ได้
ไปที่ http://battle.net
เมื่อท่านเข้ามาแล้วจะพบกับหน้านี้ให้ท่านทำการ Login เพื่อเข้าสู้ระบบ

ใส่ E-mail และ Password ให้ถูกต้อง

เมื่อท่าน Login แล้วให้ทำกดเข้าไปที่ Account
เพื่อที่ท่านจะเข้าสู่การจัดการ ID battle.net

เมื่อท่านเข้าถึงหน้านี้แล้วท่านจะพบกับ รายละเอียดต่างๆ ใน ID ของท่าน
โปรดเก็บรักษา ทุกอย่างเป็๋นความลับที่สุดเพื่อความปลอดภัย
ให้ท่านกด Add a Game เพื่อทำการ Activate key

เมื่อท่านถึงหน้านี้แล้ว ท่านจะเห็นช่อง Activate a Game Key ให้ท่านนำ Key Game
ใส่ลงไป และกด Activate Game เพื่อเป็นการยื่นยัน


สำหรับการ Activate Game ของ Battle.net นี้ สามารถนำ
Guset Pass เกมต่างๆของค่าย Blizzard มา Activate
เพื่อเปิดหรือทดลองเล่น ได้ทุกเกม