วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2550 นี้ ทางทีมงานจะทำการ Update Server ดังนี้ครับ

- Support กับ Warcraft III Version 1.21a และ Antihack Version 5 เท่านั้นนะครับ

- สามารถ Download Patch Update ได้ที่นี่ครับ
War3TFT_121a_English.zip Unzip แล้ว Run file War3TFT_121a_English.exe เลือก Folder Warcraft III ให้ถูกต้อง กด Install จะสามารถใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องใ้ช้ Crack ครับ
* ท่านที่ Update เป็น Version 1.21a แล้ว หลัง Restart เครื่องกลับเป็น Version 1.20a เหมือนเดิม ให้ทำการ Uninstall Antihack Version เก่าออกก่อนให้หมดนะครับ หรือลบ Folder ATHC, GNZ, TCG ออกให้หมดจาก Folder Warcraft III นะครับ

Download Antihack Version 5 ได้ที่นี่ครับ

- Windows 2000/XP/2003/VISTA
CyberGuard Lite NT
Unzip แล้ว Run file CyberGuard Lite NT.exe เลือก Folder Warcraft III ให้ถูกต้อง กด Install ให้เสร็จเรียบร้อย ท่านสามารถเข้าเกมได้โดยกด Start Game V5 NT ที่ website Thaicybergames.com

- Windows 95/98/ME
CyberGuard Lite 9X
Unzip แล้ว Run file CyberGuard Lite 9X.exe เลือก Folder Warcraft III ให้ถูกต้อง กด Install ให้เสร็จเรียบร้อย ท่านสามารถเข้าเกมได้โดยกด Start Game V5 9X ที่ website Thaicybergames.com

- ยกเลิกการใช้งาน Antihack Version 1-4 โดยถาวร

* สำหรับท่านใดที่ไม่สามารถใช้งาน Antihack Version 5 และ Update Warcraft III Version 1.21a ได้ รบกวนแจ้งไว้ที่ Support นะครับ