รายชื่อผู้เข้าแข่งขันอย่างเป็นทางการ
http://www.thaicybergames.com/webboa...?topic=45131.0

ตารางการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
http://www.thaicybergames.com/tournament/d...ament.php?id=57

แผนที่สถานที่การแข่งขัน
http://www.gamerszone.tv/futureworld/map.html

Replays ของการแข่งขัน
28/4/07 - http://www.thaicybergames.com/files/.../28april07.zip
29/4/07 - http://www.thaicybergames.com/files/.../29april07.zip
1/5/07 - http://www.thaicybergames.com/files/...rld/1may07.zip
2/5/07 - http://www.thaicybergames.com/files/...rld/2may07.zip
3/5/07 - http://www.thaicybergames.com/files/...rld/3may07.zip
4/5/07 - http://www.thaicybergames.com/files/...rld/4may07.zip
5/5/07 - http://www.thaicybergames.com/files/...rld/5may07.zip
6/5/07 - http://www.thaicybergames.com/files/...rld/6may07.zip
8/5/07 - http://www.thaicybergames.com/files/...rld/8may07.zip
9/5/07 - http://www.thaicybergames.com/files/...rld/9may07.zip
10/5/07 - http://www.thaicybergames.com/files/...ld/10may07.zip
11/5/07 - http://www.thaicybergames.com/files/...ld/11may07.zip
Final - http://www.thaicybergames.com/files/...orld/final.zip

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.aisfutureworld.com