วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2548 นี้ เวลา 6.00am เป็นต้นไป Server จะทำการเปลี่ยนแปลง Antihack เป็น Version ใหม่นะครับ แก้ปัญหาต่างๆและเพิ่มระบบป้องกัน Maphack ขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะครับ

1. Download file ATH-Installer.zip (update 6.00am 29/11/05) และ unzip ไปไว้ใน folder ของ Warcraft III
2. Run ATH-Installer.exe และเลือก folder Warcraft III ให้ถูกต้อง เพื่อทำการ Install Antihack ให้เสร็จเรียบร้อย

3. Run ไฟล์ ATH UPDATE ที่ Desktop เพื่อเข้าเกม Warcraft ตัว Antihack จะทำการ download ไฟล์ที่ต้อง update อัตโนมัติ
- สำหรับคนที่เคยลง version ก่อนหน้านี้ ให้ทำการ uninstall ตัวเก่าออกก่อนด้วยนะครับ

- สำหรับคนที่ใช้ ATH-Installer แล้วมีปัญหา สามารถ Download
ATH UPDATE.zip
unzip ไปยัง folder ของ Warcraft III ในเครื่อง แล้ว run file ATH UPDATE.exe เพื่อเข้าเกมแทนได้ครับ

- คนที่ขึ้น error ว่า Error : CORE(s) FILE MISSING :: WCIII แสดงว่าไม่ได้ install Warcraft III จาก Cd นะครับ ให้ download http://www.thaicybergames.com/files/...t/RegSetup.zip และ unzip ไปไว้ใน folder Warcraft III แล้ว run Regsetup.exe เพื่อแก้ไข registry ให้ถูกต้องก่อนนะครับ

สำหรับคนที่ใช้ตัวเก่าอยู่จะยังใช้ได้จนถึงเวลา 6.00am ของวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2548 ครับ