วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2550 นี้เป็นต้นไป Server จะทำการเปลี่ยนแปลงระบบ Antihack ใหม่นะครับ

วิธีติดตั้ง Antihack Version 5 สำหรับ Windows 2K/XP/2003 สามารถอ่านได้ที่นี่ครับ
http://www.thaicybergames.com/webboa...hp?topic=34243

วิธีติดตั้ง Antihack Version 5 สำหรับ Windows 95/98/ME สามารถอ่านได้ที่นี่ครับ
http://www.thaicybergames.com/webboa...hp?topic=34245