วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2549 นี้เป็นต้นไป Server จะทำการเปลี่ยนแปลงระบบ Antihack ใหม่นะครับ โดย Server จะทำการเปลี่ยนแปลงดังนี้นะครับ

1. ยกเลิกการใช้งาน Antihack Version 3 โดยถาวร
2. เปิดใช้งาน Antihack Version 4

วิธีติดตั้ง Antihack Version 4 สามารถอ่านได้ที่นี่ครับ
http://www.thaicybergames.com/webboa...hp?showtopic=3

วิธีติดตั้ง Antihack Version 4 สำหรับ Win95, 98, ME สามารถอ่านได้ที่นี่ครับ
http://www.thaicybergames.com/webboard/ind...showtopic=34245