ขั้นตอนแรกไปที่ Menu บริเวณส่วนขวามือบน ของ Browser IE

เลือกไปที่ Tools > จากนั้นคลิกไปที่ Internet Option



จะปรากฏ Menu Internet Option ขึ้นมา แล้วทำการ เลือกไปที่ Tab Advanced

ต่อมาให้ทำการ Check ที่หน้า Setting ของ Menu Advanced



เลื่อนลงมาเพื่อค้นหาหัวข้อที่ชื่อว่า "Play sound in webpages" หรือ "Play sound on webpages"

จากนั้น ติ๊กถูกหน้า หัวข้อดังกล่าวออก แล้วทำการ คลิกไปที่ OK (บริเวณด้านล่าง)

เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการ ปิด เสียงการ Refresh Pages สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการ

ใช้งาน ระบบเสียงดังกล่าวนี้อีกต่อไปครับ