Results 1 to 1 of 1

Threaded View

 1. #1
  Cyl3el2Clashel2

  CyberGames Network Shoutbox System - กล่องข้อความ

  เงื่อนไขการใช้งาน ระบบ Cybergames Shoutbox System จะทำให้ท่านสามารถส่ง Message ให้ทุกคนได้เห็น Message ของท่านในหน้าต่าง Channel ของทุก Channel ในระบบ Cybergames Network โดยคิดค่าบริการครั้งละ 9 บาท / 1 Message โดยจะมีการแสดงผลของ Message ดังนี้ - หากไม่มีผู้ใช้บริการทำการ Send Message ต่อจากท่าน Message ของท่านจะแสดงผลอยู่ตลอดเวลาในระบบ Cybergames Shoutbox System - หากมีผู้ใช้บริการทำการ Send Message ต่อจากท่าน Message ของท่านจะแสดงผลเป็นเวลา 1 นาที ต่อ 1 Message - ท่านสามารถเลือกซื้อ Item ได้จากระบบ Item Mall ที่ Cybergames Network Refill Center หลังจากทำการซื้อ Item Mall เสร็จแล้ว ท่านจะสามารถส่ง Message ได้เลยทันที หรือกด Link Shoutbox ด้านซ้ายมือจาก Menu ในหน้า Profile ของระบบ Cybergames Network * หมายเหตุ * - ทาง CyberGames Network ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการและการให้บริการ Cybergames Shoutbox System โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า - Message ที่ใช้จะต้องเป็นข้อความสุภาพ ไม่สร้างความแตกแยก หรือยุยงส่งเสริมในทางไม่ดีต่างๆ ไม่ผิดศีลธรรมและไม่ผิดกฏหมายข้อใดทั้งสิ้น
  Last edited by buzzkinz; 09-01-2012 at 05:47 PM.

Facebook Comments


Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •