อัตราค่าบริการสำหรับ Warcraft III

สำหรับลูกค้าสมัครใหม่

ท่านผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตที่ยังไม่เคยขอใช้ลิขสิทธิ์เกมคอมพิวเตอร์กับ เอเชียซอฟท์ (บี.เอ็ม.มีเดีย เดิม) หรือท่านผู้ประกอบการฯ ที่เป็นสมาชิกของเอเชียซอฟท์ (บี.เอ็ม.มีเดีย เดิม) อยู่แล้ว แต่ต้องการเพิ่มจำนวนเครื่อง หรือต้อง การเปิดศูนย์เช่าใหม่ ท่านสามารถสมัครขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์เกมคอมพิวเตอร์ (ชุดหลัก) กับทางเอเชียซอฟท์ โดยเสียค่า ตอบแทนการใช้สิทธิในอัตราเครื่องละ 1,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และท่านจะได้รับลิขสิทธิ์ในการใช้เกมคอมพิวเตอร์จำนวน 4 เกม ได้แก่

1. Warcraft III: Reign of Chaos
2. Warcraft III: The Frozen Throne (ภาคเสริม)
3. Diablo II
4. Diablo II: Lord of Destruction (ภาคเสริม)


สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเอเชียซอฟท์ (บี.เอ็ม. มีเดีย เดิม) และได้รับสิทธิในการใช้ลิขสิทธิ์เฉพาะเกม Warcraft III: Reign of Chaos

ท่านผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ต ที่สมัครเป็นสมาชิกของเอเชียซอฟท์ (บี.เอ็ม. มีเดีย เดิม) แล้ว และได้รับสิทธิใน การใช้ลิขสิทธิ์เฉพาะเกม Warcraft III: Reign of Chaos แต่ยังไม่ได้ลิขสิทธิ์ในการใช้เกม Warcraft III: The Frozen Throne (ภาคเสริม) ท่านสามารถสั่งซื้อเกม Warcraft III: The Frozen Throne (ภาคเสริม) เพิ่มเติมตามจำนวนเครื่องที่ได้ รับอนุญาตจาก เอเชียซอฟท์ในอัตราเครื่องละ 399 บาท

สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเอเชียซอฟท์ (บี.เอ็ม. มีเดีย เดิม) แล้ว แต่ยังไม่ได้ลิขสิทธิ์ในการใช้เกม Warcraft III ทั้งสองภาคเลย

ท่านผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ต ที่สมัครเป็นสมาชิกของเอเชียซอฟท์ (บี.เอ็ม. มีเดีย เดิม) แล้ว แต่ยังไม่ได้ลิขสิทธิ์ ในการใช้เกม Warcraft III ทั้งสองภาคเลย ท่านสามารถสั่งซื้อเกม Warcraft III ทั้งสองภาคเพิ่มเติม ตามจำนวนเครื่องที่ได้ รับอนุญาตจากเอเชียซอฟท์ในอัตราเครื่องละ 898 บาท (Warcraft III: Reign of Chaos ราคา 499 บาท, Warcraft III: The Frozen Throne (ภาคเสริม) ราคา 399 บาท)

หากผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท เอเชียซอฟท์ซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 02-725-0000 หรือ Email Address: cs@asiasoft.co.th