ทีม Infrastructure จะดำเนินการปิดระบบ ปรับปรุง Network เพื่อ upgrade firmware
ในวันที่ 16 กันยายน 2553 ตั้งแต่เวลา 0:00-2:00 น. (กลางคืนวันที่ 15 กันยายน 2553)
ซึ่งการปิดระบบนี้ จะมีผลกระทบทำให้ระบบ server ของ thaicybergames
ไม่สามารถให้บริการได้ ในช่วงเวลาที่ปิดปรับปรุง

Best Regards,
Thaicybergames.com