ขั้นตอนแรก - ให้เราทำการตรวจสอบค่าขนาด Resolution ของ Monitor ที่เราใช้งานอยู่ปัจจุบันเสียก่อน

การตรวจสอบค่าขนาด Resolution ของ Monitor ที่เราใช้งานอยู่ปัจจุบัน - การตรวจสอบค่าค่า Setting ของ Desktop (สำหรับ Windows XP)

- คลิกขวาที่ พื้นที่ของ Desktop (หน้าจอ) เลือก Properties จะได้ ขึ้น Menu ดังนี้- เลือกไปที่ Tab : Setting ตรงส่วนช่อง Screen Resolution (จากตัวอย่างของผมจะเป็น 1600 x 900 pixels ให้ท่านทำการจดจำค่าดังกล่าวนี้ไว้)
- ตรงส่วนช่อง Color quality ปรับเป็น Highest (32 Bit)- คลิก OK เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับการตรวจสอบค่า Resolution ครับ

สำหรับ Windows Vista / 7

- คลิกขวาที่หน้าจอ Desktop (บริเวณที่ว่างของหน้าจอ) เลือก Personalize

[img width=500 height=374]http://upic.me/i/d4/fsv11.jpg[/img]

- ที่หน้า Menu Personalize คลิกไปที่ Display Settings- บริเวณหัวข้อ Resolution : จะบอกค่า Resolution ของคุณ (จากตัวอย่างของผมจะเป็น 1680 x 1050 pixels ให้ท่านทำการจดจำค่าดังกล่าวนี้ไว้)
- บริเวณ Colors เลือก Highest (32 bit) คลิก OK

เป็นอันเสร็จสิ้นการปรับหน้าจอ Desktop แบบ Wide Screen และ ปรับภาพเป็น 32 bit ซึ่ง ส่วนใหญ่ Vista และ Windows 7 จะเป็น 32 bit อยู่แล้ว


ขั้นตอนที่สอง - วิธีการปรับแต่งหน้าจอสำหรับเล่น War3 แบบ Wide Screen- ไปที่ Start me แล้วเลือกไปที่ Run (สามารถกด Key ลัดเรียกได้ โดยกด ปุ่ม Windows และ ปุ่ม R พร้อมกัน)
(ปุ่ม Windows จะอยู่ระหว่าง Ctrl + Alt โซนซ้ายมือของ Keyboard)- เมื่อปรากฏหน้าต่างของ Run ขึ้นมาแล้ว ให้ทำการพิมพ์คำสั่ง regedit ลงไปแล้วกด OK- จากหน้าหน้าต่าง Registry Editor จะปรากฏขึ้นมาให้ทำการคลิกไปที่ HKEY_CURRENT_USER- ต่อมาให้ทำการคลิกไปที่ Software- ต่อมาให้ทำการคลิกไปที่ Blizzard Entertainment- จากนั้น คลิกไปที่ Warcraft III และคลิกไปที่ Video ดังภาพ- สังเกตุบริเวณด้านขวามือของหน้าต่าง Registry Editor จะแสดงรายละเอียดของค่า Registry Menu Video ของ Warcraft III ขึ้นมา- ให้ทำการคลิกขวาไปที่ colordepth เลือก Modify จะปรากฏหน้าต่าง Edit DWORD ขึ้นมา
ตรงส่วนของ Base เลือกไปที่ Decimal แล้วกรอกช่อง Value Data : ใส่ค่า 32 ลงไปดังภาพ แล้วกด OK- จากนั้น ให้ทำการคลิกขวาไปที่ resheight เลือก Modify จะปรากฏหน้าต่าง Edit DWORD ขึ้นมา
ตรงส่วนของ Base เลือกไปที่ Decimal แล้วกรอกช่อง Value Data : ใส่ค่า ความสูงของหน้าจอของคุณ จากตัวอย่าง 1050
ลงไปดังภาพ แล้วกด OK ถ้าหากไม่ทราบว่าขนาด Resolution คุณขนาดเท่าไหร่ให้ย้อนกลับไปดูขั้นตอนแรก- ต่อมา ให้ทำการคลิกขวาไปที่ reswidth เลือก Modify จะปรากฏหน้าต่าง Edit DWORD ขึ้นมา
ตรงส่วนของ Base เลือกไปที่ Decimal แล้วกรอกช่อง Value Data : ใส่ค่า ความยาวของหน้าจอของคุณ จากตัวอย่าง 1680
ลงไปดังภาพ แล้วกด OK ถ้าหากไม่ทราบว่าขนาด Resolution คุณขนาดเท่าไหร่ให้ย้อนกลับไปดูขั้นตอนแรก

- ปิด หน้าต่าง Registry Editor เสร็จสิ้นขั้นตอนปรับแต่งหน้าจอแบบ Wide Screen ทำให้ภาพไม่ยืด และเหมาะสมกับขนาดของ Resolution
ทดสอบทำการเข้าเล่นได้ตามปกติครับ

**** หมายเหตุ ข้อนี้สำคัญมากถ้าหากไม่แก้ไข จะทำให้เด้ง Error ในขณะเล่นได้ ****- ให้ทำการคลิกขวาไปที่ colordepth เลือก Modify จะปรากฏหน้าต่าง Edit DWORD ขึ้นมา
ตรงส่วนของ Base เลือกไปที่ Decimal แล้วกรอกช่อง Value Data : ใส่ค่า 32 ลงไปดังภาพ แล้วกด OK