ขั้นตอนการ ใช้งานระบบ TCGnetwork Forgot Password ในกรณีที่ ลืมรหัสผ่าน

*** กรุณาอ่านก่อน กระทำการ Reset Password ***

- Email Address ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ฉนั้นการ Reset Password ทุกครั้ง
ต้องดูด้วยว่า Email นั้น ยังสามารถใช้งานได้หรือไม่ เพราะทางเราได้เสนอก่อนสมัคร
ID ใหม่ทุกๆ ครั้งว่า การสมัคร ID TCGnetwork ให้ใช้ข้อมูลจริงไม่ว่าจะเป็น Email
และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของ ส่วนบุคคลเท่านั้น
- ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับการ ดัดแปลงข้อมูล ID ไม่ว่าจะเป็น Email
และเลขบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการใช้งานข้อตกลงในการสมัคร ID
TCGnetwork ทั้งสิ้น จาก Link : http://network5.thaicybergames.com/P...agreement.aspx
- ถ้าหากจำเป็นต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวในส่วนของ Email และเลขบัตรประจำตัวประชาชน
ให้ทำการ Scan/หรือถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชน ที่สมัคร ID เพื่อยืนคำร้องเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล

สำหรับผู้ทีไม่มีปัญหาจากข้างต้น ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. คลิกที่ ปุ่ม Forgot Passwordหรือ เข้าไปที่ Link : http://network5.thaicybergames.com/Profile/Login.aspx
จากนั้นคลิกที่ Tab : Forgot Password2. ทางระบบจะ Show Pop-up ขึ้นมา ให้ท่านทำการใส่ ID ที่ต้องการ Reset Password ไปยังช่อง Login
แล้วกดที่ ปุ่ม Submitจากนั้นระบบ จะแจ้งว่า : Your request has been sent to registered e-mail
address.
Please check your mailbox and confirm the request.


3. ระบบ TCGnetwork จะส่ง Link การยืนยันการ Reset Password ไปยัง Email ของคุณ ( Email ที่ใช้สมัคร ID TCGnetwork )Click ที่ Inbox *** หมายเหตุ *** Email ตัวอย่างนี้เป็น Hosting ของ hotmail ***
ให้ทำการ คลิกที่ Link Url ของระบบที่แจ้งเข้ามาใน Email เพื่อยืนยันการ Reset Password

4. จากนั้น Link ดังกล่าวจะขึ้น Pop-up ใหม่ ขึ้นมา แล้วระบบ จะแจ้งเตือนว่าYour password has been reset and sent to your registered e-mail address.
ระบบ TCGnetwork จะส่ง Email Password ที่ท่าน Password ไปยัง Email ของคุณ ( Email ที่ใช้สมัคร ID TCGnetwork )

5. ให้ทำการ Check Email ใน Inbox อีกครั้ง เพื่อรับ Password ที่ Reset*** สามารถนำรหัสผ่านที่ได้ใช้งานระบบ TCGnetwork ได้ทันทีจาก Password ที่ Reset ที่แจ้งใน Email Address ครับ ***

หรือ ถ้าต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน ตามที่ท่านต้องการก็สามารถทำได้ ดังวิธีต่อไปนี้

- Login ระบบ TCGnetwork Link : http://network5.thaicybergames.com/Profile/Login.aspx
- คลิกไปที่ : : Profile : :- จากนั้นทำการ เปลี่ยนรหัสผ่านได้ จากรูปข้างต้น
- เมื่อทำการ เปลี่ยนรหัสผ่านเสร็จสิ้น ทางระบบ จะแจ้งว่า Update Account successfully
- เสร็จสิ้นขั้นตอนการ เปลี่ยนรหัสผ่าน
- Logout ออกจากระบบ และสามารถใช้งาน ID TCGnetwork ได้ทันทีครับ