ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2552 เวลา 7.00-12.00 นาฬิกาเป็นต้นไป

ทาง TCG จะทำการปิดปรับปรุง Server เพื่อทำการ Backup Data และทำการเพิ่มจำนวน Game Server เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

Best and Regards,
Thaicybergames.com