กระโดดเชือกวันละ 30 นาที โดยแบ่งเป็นครั้งละ 5 นาที แล้วพัก แต่ไม่รวมเวลาพัก และต้องทำให้ได้ไม่ต่ำกว่า 30 นาที หรือมากกว่านั้น ส่วนการเล่นบาสเก็ตบอล เล่นวันละ 1 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยค่ะ 2. ดื่มนมวันละ 2 แก้ว การดื่มนมวันละ 2 แก้ว หลังอาหารเช้า และก่อนนอน จะเป็นการช่วยเร่งให้เกิดการเจริญเติบโตและเพิ่มความแข็งแรงของกระดูก แต่ควรเลือกนมจืด หรือนมที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลด้วยนะ


วิธีเพิ่มส่วนสูงใน 1 นาที