ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2552 เป็นต้นไป ทาง ThaiCyberGames.com จะทำการเปิดระบบ TCG Network นะครับ
พร้อม Update Warcraft III Version เป็น 1.24b เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมโกงต่างๆ และ ข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งหมด
รวมถึงการปลด Block IP ต่างประเทศที่ทาง TCG ได้ทำการ Block เพื่อป้องกันการโจมตี TCG Server ด้วยครับ

โดยระบบ TCG Network จะมี Option ใหม่ต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

1. ระบบห้องสนทนา Chat สามารถพูดคุยกันได้เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ระบบ New CyberGuard System ที่ใช้การป้องกันแบบใหม่ เพื่อไม่ให้ใช้โปรแกรมโกงต่างๆ ได้ในระบบ
3. ระบบป้องกันการปลอมแปลงชื่อในเกม
4. ระบบ Level ที่บอกประสบการณ์ของแต่ละ User
5. ระบบ Whisper การส่งข้อความกระซิบถึงผู้เล่นที่ต้องการ
1) การส่ง Whisper /w <user> <message>
2) การตอบ Whisper (จะตอบคนที่ส่ง Whisper มาล่าสุด) /r <message>
6. ระบบ Channel
1) แสดงจำนวนคนในทุก Channel แบบ Realtime ตรงตามความเป็นจริง
2) กำหนด Level ขั้นต่ำในการเข้า Channel เช่น TCG Level 10+ 20+ 30+ 40+ 50+
3) กำหนดสิทธิในการเข้า Channel พิเศษ เช่น VIP, Moderator เพื่อคัดผู้เล่นที่ไม่ Leave Game ก่อนเกมจบ (Leaver)
7. ระบบ Optimized Network Connection ทำให้ระบบ Network ภายในเกมทำงานได้เร็วมากยิ่งขึ้น
8. ระบบ Ping แสดงค่า Ping ของแต่ละ User ซึ่งได้จากการทดสอบกับ TCG Server โดยค่า Ping จะถูกทดสอบและ Update ทุกครั้งที่เข้า Channel ครับ
9. ระบบ Friend
- การเพิ่มเพื่อน /f add <friend name> หรือ click ขวาที่ชื่อแล้วเลือก Add to Friends
- การลบเพื่อน /f del <friend name> หรือ click ขวาที่ชื่อแล้วเลือก Remove from Friends
- การส่ง Message คุยกับเพื่อนทุกคน /f m Message
- การแสดงรายชื่อและสถานะเพื่อน (Friend Tab)
Online - รายชื่อเพื่อนที่ Online
Offline - รายชื่อเพื่อนที่ไม่ได้ Online
Waiting - รายชื่อคนที่ add เพื่อนไว้ แต่คนนั้นยังไม่ได้ add เราเป็นเพื่อน กำลังรอการ add จากคนนั้น
- การแจ้งเตือน Online/Offline เมื่อเพื่อนเปลี่ยนสถานะ Online หรือ Offline จะมี Pop up แจ้งเตือนที่มุมขวาล่างของโปรแกรม
- การส่งข้อความหาเพื่อนที่ Online สามารถทำได้โดย Double click ที่ชื่อเพื่อนที่ Online แล้วพิมพ์ข้อความคุยที่หน้าต่างชื่อเพื่อนคนนั้น
หมายเหตุ
1. การเป็นเพื่อนกันโดยสมบูรณ์จะต้องต่างฝ่ายต่าง add กันและกันจึงจะเห็นสถานะ Online/Offline และส่งข้อความหากันได้
2. จำนวนเพื่อนสูงสุดที่มีได้คือ 100 คน นับรวม Online, Offline และ Waiting
10. ระบบ Clan
- การสร้าง Clan โดยพิมพ์ /clan cre clanname
- การ leave clan : /clan leave
- การ Invite clan : /clan invite playername
- การ Promote player : /clan promote playername
- การ Demote player : /clan demote playername
- การยุบ Clan : /clan destroy (จะต้องไม่มีสมาชิกคนอื่นๆอยู่ใน Clan)

11. ระบบ TCG TV ที่สามารถทำการถ่ายทอดสดการแข่งขัน Tournament ต่างๆเป็นแบบ Live โดยที่ทุกคนสามารถเข้าชมการแข่งขันพร้อมกันได้ทั่วโลก
12. Reset ID ทั้งหมดในระบบ TCG Network เดิม (Beta) เป็น ID ใหม่ในระบบ TCG Network โดยจะใช้ ID ใน TCG Bnet เป็นหลัก
13. ระบบ Icon และ Avatar รูปแบบใหม่ต่างๆ

- Option เพิ่มเติม
1) Use server to create game กำหนดให้ server ช่วยในการ create game สำหรับคนที่ไม่ได้ set forward port
2) Warcraft startup parameter สำหรับระบุในการ start Warcraft เช่น -window (แสดงผลเป็น window mode) หรือ -opengl (ใช้ engine 3D ของ opengl)
3) Alert game room found ใช้สำหรับแจ้งเมื่อมีคน create game (alert จะขึ้นที่มุมล่างขวาเป็น popup)
4) Alert new chat message ใช้สำหรับแจ้งเมื่อมีข้อความใหม่ใน chat เวลาที่ไม่ได้อยู่ในหน้า chat (alert จะขึ้นที่มุมล่างขวาเป็น popup)
5) Alert chat user online ใช้สำหรับแจ้งเมื่อมีคน online เข้าใน chat (alert จะขึ้นที่มุมล่างขวาเป็น popup)
6) Alert chat user offline ใช้สำหรับแจ้งเมื่อมีคน offline ออกจาก chat (alert จะขึ้นที่มุมล่างขวาเป็น popup)
7) Warcraft III Delay Reducer (DR) เพื่อปรับความเร็วในการเล่นให้ Smooth ขึ้น
8) Optimize network connection สำหรับใช้การทำงานของระบบ Optimized network connection

Option ในอนาคต
- จะมีการเพิ่มเกมใหม่ๆ ให้เลือกเล่นได้อีกมากมาย

หมายเหตุ : สำหรับคนที่กดปุ่ม Start Game แล้วเข้าเกม Warcraft III ไม่ได้ ให้ทำการ Browse หา war3.exe ที่อยู่ใน Folder Warcraft III ให้ถูกต้องก่อนนะครับ
หรือใช้ WC3Setup.exe แล้ว browse เลือก Frozen Throne.exe ก่อนนะครับ

Download TCG Network Client ได้ที่นี่ครับ
Mirror 1 : http://www.thaicyberupload.com/get/35mwuwnmbd
Mirror 2 : http://www.upload-thai.com/download....ad585d5dbc819d
Mirror 3 : http://www.upload.in.th/index.php/fi...6b-install.zip
Mirror 4 : http://upload.bluegy.com/show.php?1f...aa0e369b0e.zip

HBD