ตาราง http://www.thaicybergames.com/tourna...ent.php?id=218

• รายงานผล: http://www.thaicybergames.com/webboa...topic=103697.0