เว็บแจกโมเดลทั้งหมด
http://www.hiveworkshop.com/forums/models.php
http://chaosrealm.info/
http://wcunderground.freeforums.org/...802dfda92b2561
www.wc3c.net/
http://legendaryorpg.ucoz.com/load/4
http://www.trishroom.com/forum/#modifications-mods.135