สวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะครับ

ขอให้ TCG Member ทุกๆคน มีความสุขมากๆ ตลอดปี 2009 นี้นะครับ

ทาง TCG ได้ทำการเปลี่ยนแปลงระบบในวันปีใหม่ ดังนี้นะครับ

1. ปรับระดับค่า EXP ใหม่ทั้งหมด โดย Level 1-20 จะใช้ค่า EXP เท่าเดิม
และ Level 21 เป็นต้นไป จะใช้ค่า EXP สูงขึ้นในการเปลี่ยนแปลง Level นะครับ

2. Reset ค่า VIP Member ทั้งหมด โดยทุกคน ต้องสมัคร VIP ใหม่ เท่านั้นนะครับ

3. Reset ค่า Ladder ของ Solo & Team Game ทั้งหมด

4. Update Room Level โดยแบ่งเป็นห้องดังนี้นะครับ

TCG Level > 10
TCG Level > 20
TCG Level > 30
TCG Level > 40
TCG Level > 50

โดยแต่ละห้องสามารถพิมพ์ /join TCG Level > 10 หรือพิมพ์ /join lv10 ได้ตามที่ต้องการนะครับ

สำหรับคนที่มี Level ไม่ถึงตามที่ห้องกำหนดไว้ จะไม่สามารถเข้าห้องนั้นๆได้ครับ

5. เปิดทดสอบระบบใหม่ของ TCG Network ซึ่งสามารถทำให้ ทุกคนสามารถ Create Game ได้
โดยไม่ต้อง set Forward Port หรือ set Port Triggering ครับ