ในวันพุธที่ 3 เดือน ธันวาคม ปี 2551 เวลา 22.00-24.00 นาฬิกา

ทางทีมงาน TCG (Thaicybergames) และ IDC (Internet Data Center) จะทำการปิดปรับปรุงระบบ Network เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
เพื่อแก้ปัญหาการเชื่อมต่อกับ Server ที่เกิดขึ้นในขณะนี้

ในเวลาดังกล่าวจะทำให้ทุกท่านไม่สามารถเข้า Server Game และ Website ของ Thaicybergames.com ได้
แต่ทุกท่านสามารถเข้าเกมโดยผ่านระบบทดสอบตัวใหม่ของ TCG Network ได้ตามปกติ

Thaicybergames.com