PDA

View Full Version : Guide วิธีการ Refill ผ่านบัตร 1-2-CallCyl3el2clashel2
08-01-2012, 11:17 PM
Login ไปที่ : http://profile.playcybergames.com/

http://upic.me/i/50/jx1-1.png

เลือกไปที่ Top-Up

http://upic.me/i/wg/541-2.png

คลิกที่ช่อง บัตรเงินสด 1-2-Call

http://upic.me/i/t9/431-3.png

กรอก PIN และ ชื่อเพื่อนที่คุณต้องการให้ Bonus Point ได้เลยครับ

http://upic.me/i/sp/7o1-4.png