PDA

View Full Version : วิธีปิดเสียง การ Refresh webpage ของ Browser Internet ExplorerCyl3el2Clashel2
11-11-2010, 01:20 AM
ขั้นตอนแรกไปที่ Menu บริเวณส่วนขวามือบน ของ Browser IE

เลือกไปที่ Tools > จากนั้นคลิกไปที่ Internet Option

http://upic.me/i/5f/liyo1.png

จะปรากฏ Menu Internet Option ขึ้นมา แล้วทำการ เลือกไปที่ Tab Advanced

ต่อมาให้ทำการ Check ที่หน้า Setting ของ Menu Advanced

http://upic.me/i/qs/m9dh2.png

เลื่อนลงมาเพื่อค้นหาหัวข้อที่ชื่อว่า "Play sound in webpages" หรือ "Play sound on webpages"

จากนั้น ติ๊กถูกหน้า หัวข้อดังกล่าวออก แล้วทำการ คลิกไปที่ OK (บริเวณด้านล่าง)

เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการ ปิด เสียงการ Refresh Pages สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการ

ใช้งาน ระบบเสียงดังกล่าวนี้อีกต่อไปครับ