PDA

View Full Version : วิธีเล่น Starcraft ผ่าน net 2 เครื่องในเกมเดียวกันDome[th]
07-01-2005, 05:36 PM
วิธีนี้เป็นการเปลี่ยน port Starcraft ของทั้งสองเครื่องให้ไม่เหมือนกันนะครับ จะสามารถทำให้ join เกมเดียวกันได้เวลาเล่นผ่าน internet

สมมุติให้
เครื่องที่ 1 = Com-1 : 192.168.0.1
เครื่องที่ 2 = Com-2 : 192.168.0.2

- ขั้นแรก
เราจะต้องทำการเปลี่ยน Port เครื่อง Com-2 นะครับ ให้ไม่ซ้ำกับ Com-1

- download Port6113.zip จาก link ข้างล่างแล้ว unzip จะได้ไฟล์ Port6113.reg นะครับ
ให้ double click ที่ไฟล์ Port6113.reg แล้วกด Yes เลยครับ

- ขั้นที่ 2
ให้เข้าไป set router ตรงหัวข้อ Forward Port หรือ Nat(สำหรับบางยี่ห้อ) นะครับ เลือก Menu Port Forwarding หรือ Virtual Server(สำหรับบางยี่ห้อ) ให้ใส่ ip เครื่อง Com-2 ในที่นี้คือ 192.168.0.2 นะครับ แล้วใส่ port 6113
แล้วทำการ Save -> Restart ด้วยครับ

เท่านี้เราก็จะสามารถเล่น Starcraft 2 เครื่องในเกมเดียวกันได้แล้วครับ

หมายเหตุ : สำหรับคนที่ต้องการเล่นมากกว่า 2 เครื่องขึ้นไปนะครับ

ให้ click ขวาที่ไฟล์ Port6113.reg แล้วเลือก Edit จะเห็นเป็น text รูปแบบนี้นะครับ

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Battle.net\Configuration]
"Game Data Port" = dword:000017e1

ค่าของตัวสุดท้าย 17e1 เป็นเลขฐาน 16 นะครับ คือถ้าเปลี่ยนเป็นเลขฐาน 10 จะได้เท่ากับ ( 1x16x16x16) + (7x16x16) + (14x16) + (1) = 6113
นี่คือ port ของเกมที่เราจะทำการเปลี่ยนจากค่า default(6112) นะครับ

ให้เราแก้เลข 17e1 เป็น 17e2 แล้ว save ให้เรียบร้อย (เปลี่ยนชื่อเป็น Port6114.reg ก็ดีนะครับกันลืม) นำไปไว้ที่ Com-3 ทำการ double click แล้วกด Yes เพื่อแก้ให้ Com-3 เปลี่ยน port เป็น 6114 นะครับ แล้วก็ไป Forward Port ใน router ใส่ ip ของ Com-3 แล้วก็ port 6114 ทำการ Save -> Restart ด้วยครับ

* สำหรับ Windows 98 ให้ลบบรรทัด Windows Registry Editor Version 5.00 ออกแล้วใส่เป็นคำว่า REGEDIT4 แทนนะครับ

http://www.thaicybergames.com/files/starcraft/Port6113.zip