GAMES
  DotA   TEAMS RANKING   VIEW TEAM
View Team: iG

Logo:

Team Name: iG
Players: ‘Faith / WAQT‘ Zeng Hongda (C)
‘Zhou‘ Chen Yao
‘Ferrari 430‘ Luo Feichi
‘YYF‘ Jiang Cen
‘Chuan‘ Wong Hock Chuan
Points: 1515
Country: China
Website:
Events: