GAMES
  DotA   TEAMS RANKING   VIEW TEAM
View Team: WE

Logo:

Team Name: WE
Players: ‘Luo‘ Luo Yinqi (C)
‘Fnty‘ Wei Lingfeng
‘Chan / Yaodao / Veronica / 1226‘ Chen Zhixi
‘Icy‘ Wang Peng
‘Jiejie‘ Wang Bingjie
Points: 1336
Country: China
Website:
Events: