GAMES
  DotA   TEAMS RANKING   VIEW TEAM
View Team: TongFu

Logo:

Team Name: TongFu
Players: ‘Hao‘ Chen Zhihao (C)
‘Mu‘ Zhang Pan
‘Sansheng‘ Wang Zhaohui
‘Awoke / Qeki‘ Ye Liang
‘Kabu‘ Zhao Kai
Points: 1244
Country: China
Website:
Events: